আপডেট:
image

সিলেটতা বামছাসনা শিনলাংদুনা সেমিনার অমসুং রাসকুহ্মৈ পাঙথোকখ্রে

সিলেট, ৮ নভেম্বর : ইং কুমজা ১৭৭৯ দা মণিপুরগী ইনিংথৌ রাজর্ষী ভাগ্যচন্দ্রনা হৌদোকখিবা শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণগী মহারাস লীলা নুমিৎ অসিবু ‘মণিপুরী নৃত্য দিবস’ হায়না নুমিৎ লেপ্পিরগা চহি খুদিংগী নুমিৎ অসিবু পাঙথোকপগী ডিমান্ডদা ‘সেমিনার ও রাসোৎসব’ মীংথোলদা ঙরাং নিংথৌকাবা নুমীৎ, ০৭ নভেম্বরদা বাংলাদেশ মণিপুরী ছাত্র সমিতি (বামছাস) না শিল্লাংদুনা বাংলাদেশকী সিলেট সিটি মনুংদা লৈবা ইনিংথৌ গম্ভীরনা খুন্দারম্বা কোনুং লৈকাইগী শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির মাংদা পাঙথোকখ্রে হায়রি।

ঙরাংগী সেমিনার থৌরম অদুদা থিয়েটর এক্টিভিষ্ট অমসুং বামছাস’গী এডভাইজর ওইবিরিবা এম. উত্তম সিংহ রতননা থৌরম মপু ওইরগা এন. এম. এডুকেশনাল ট্রাস্টকী চেয়ারম্যান অইবা শ্রী এল. নন্দলাল সিংহনা মপুং ওইবা সেমিনার পেপার অমা পাথোকখি। থৌরম অদুদা অখন্নবা  ৱাঙাঙলোয় ওইনা সেমিনারগী হিরম অসিদা নৈনখি মৌলভীবাজার জুড়ী উপজেলা পরিষদকী ওমেন ভাইস চেয়ারমেন রঞ্জিতা শর্ম্মা, ছড়াকার ও ছড়ালোক কী সেক্রেটারী শাহদাত বখত্ শাহেদ, মণিপুরী সাংস্কৃতিক একাডেমী, কর্মধা, কুলাউড়াগী প্রেসিডেন্ট ওজা খোমদ্রাম বীরেন্দ্র সিংহ অমসুং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ-শ্রীমঙ্গল উপজেলা ব্রাঞ্চকী এডভাইজর অমসুং সোসেল এক্টিভিস্ট থেঙ্গুজম হিরন্ময় সিংহ হীরন য়াওনা ময়াম্না শরুক য়াখি।

সেমিনার থৌরমগী তাংফম অমা   

‘সেমিনার ও রাসোৎসব-২০২২’ থৌরম অসি বামছাস’গী ফাউন্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট ফম পুবিরম্বা লোয়ননা হৌজিক হৌজিক্কী চীফ এডভাইজর ওইবিরিবা অসেম সত্যজিৎ সিংহনা স্পোন্সর অমসুং কো-স্পোন্সরওইনা এন. এম. এডুকেশনাল ট্রাস্টকী চেয়ারম্যান শ্রী এল. নন্দলাল সিংহনা  তেংবাংদুনা পাংথোকখিবনি হায়রি।

সেমিনারগী অহৌবদা ‘রাস-৩’ মিংথোলদা ফোংখিবা ম্যাগাজিন অমাগী মায়খুম হাংদোকখি অমসুং মায়খুম হাংদোকপা মতুংদা তরাম্না ওকপগী ৱা ঙাংবিখি বামছাস সেন্ট্রেল কমিটিগী ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিষেক সিংহ রাজিব অমসুং সেমিনার অসিগী নুংগী ওইবা ৱারোল থম্বিখি একাডেমী ফর মণিপুরী কালচার এন্ড আটর্স-এমকা, সিলেটকী জেনারেল সেক্রেটারী শক্নাইরবা জগোয়গী ওজা এল. শান্তনা দেবী।

এমকা, সিলেটনা খুদোলতম্বা ‘রাস লীলা’ জগোয়গী ক্ষেনফম অমা

সেমিনার থৌরম অসিগী অরোইবদা ওইনাম সত্যজিৎ সিংহ অমদি কমলিকা সিনহানা কন্ডাক্ট তৌদুনা জগোয় ঈশৈগী থৌরম কালচারেল ইভেন্ট অমাসু পাংথোক্কি। বামছাসকী বড়োইতলি, ছোটধামাই অমদি সিলেট ব্রাঞ্চকী মেম্বার ওইরিবা মহৈরোয়শিংনা জগোয় উৎখি অমসুং  ঈশৈ শকখি। লোয়ননা রঞ্জিতা শর্ম্মানা লুচিংদুনা মহাক্কী টিমনা ‘খুবাক ঈশৈ’ থৌরম অমাসু পাঙথোকখি। অরোইবদা এমকা, সিলেটনা খুদোলতম্বা ‘রাস লীলা’ মতেক অমা জগোয় ওইনা উৎখি হায়রি।

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু

আপডেট: