image

মৈতৈ ময়েক চাংদম্নবগী ফল হাইদোকপা লোয়ননা মনা পিবগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

সিলেট, ৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ (বামসাস) কমলগঞ্জ ব্রাঞ্চনা শিলাংদুনা চৎখিবা থা গী তাং ৩১ দা পাঙথোকখিবা মৈতৈ ময়েক চাংদম্নখিবগী রেজাল্ট ঙশি হায়দোক্তুনা মায়পাক্লবা মহৈরোইশিংদা মনা য়েনবগী থৌরম লোয়ননা নৈনবা মীফম অমা পাঙথোকখি।

কমলগঞ্জ উপজেলা মনুংচনবা ময়াম্ন ভানুগাছ হায়রগা খংনরিবা মফমগী মৈতৈ ময়েক তম্বগী স্কুল অহুম মণিপুরী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হকতিয়ারখোলা অমসুং এথনিক কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ওর্গানাইজেশন-একডো গী স্কুল অনিগী মহৈরোয় মরক্তা চাংদম্নবগী থৌরম অসি পাঙথোকখিবনি। ঙশিগী মনা য়েনবগী থৌরম অসি তেতইগাঁওদা লৈবা মণিপুরী কালচারেল কমপ্লেক্সকী কনফারেন্স হলদা পাঙথোকখি।
 

থৌরম অসিদা অথোইবা মীথুংলেন ওইনা একডোগী এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর থৌনাওজম লক্ষীকান্ত সিংহ, অহেনবা মীথুংলেন ওইনা বাংলাদেশকী শক্নাইরবা অইবা খোইরোম ইন্দ্রজিৎ, বাংলাদেশ মণিপুরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিগী প্রেসিদেন্ট ওজা কুঞ্জ রাণী সিনহা, বাংলাদেশ মণিপুরী ছাত্র সমিতি গী ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারীগী ফম পুবিরম্বা শ্যামবাবু সিংহ শুরুক য়াবিদুনা মমল লৈরবা ৱা ঙাংবিখি।
 

থৌরম অসি বামসাস, কমলগঞ্জ ব্রাঞ্চকী জেনারেল সেক্রেটারী হামোম প্রবীতনা কন্ডাক্ট তৌবিদুনা বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ-বমাসাস কমলগঞ্জ ব্রাঞ্চকী প্রেসিদেন্ট বীরেন্দ্র সিংহ ময়াংতাংবল লৌবিদুনা অতোপ্পা ৱাঙাংলোয় ওইনা ৱা ঙাংবিখি মণিপুরী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগী ডিরেক্টর ওজা বৃন্দারানী সিনহা, স্কুলগী ওজা কন্থৌজম শিল্পী, পামহৈবা সিংহ অমসুং অশোক কুমার সিংহ ৱা ঙাংবিখি।
 

অরোইবদা মায়পাক্লবা মহৈরোয়শিংদা মনা য়েন্থোকখি। গ্রুপ অনি থোক্না মহৈরোয়শিং চাংদমখিবদা এ গ্রুপতগী অহানবা ওইখি পুন্সিবা লুৱাং, সেকেন্ড ওইখি শৈলী দেবী। বি গ্রুপতগী অহানবা ওইখি থোইবী দেবী অর্পিতা লোয়ননা সেকেন্ড ওইখি আদিত্য সিংহনা। মখোয় পুম্নমক মাঝেরগাঁও ভানুবিলদা লৈবা একডোগী মণিপুরী লেঙ্গুয়েজ সেন্টারগী মহৈরোয়শিংনি।

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু