image

বাংলাদেশতা মণিপুরী লোনগী নুমিৎ ২০২৩ পাংথোকখ্রে

সিলেট,  আগষ্ট ২৬ :  মণিপুরী লোনগী নুমিৎ ২০২৩ পালন তৌবগী থৌরম বাংলাদেশতা মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থানা শীন্দুনা ঙরাং ২৫ আগস্ট ২০২৩ ইরাই নুমিৎতা মৌলভীবাজার জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগী মনুঙ চনবা হকটিয়ারখোলা খুঙ্গংদা পাঙথোকখ্রে হায়দুনা লূপ অসিনা চেরোল অমদা খংহললক্লি।  বাংলাদেশতা মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগী প্রেসিডেন্ট এ কে শেরামনা ময়ায় তাংবল লৌরগা কেএইচ সমেন্দ্রনা কনডাক্ট তৌবা থৌরমদুদা ৱা ঙাঙবিখি লূপ অসিগী জেনারেল সেক্রেটারি এল. ইবুংহাল সিংহ শ্যামল, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাজ্জাদুল হক স্বপন, ইন্টিগ্রেটেড মণিপুরী এসোসিয়েশন (ইমা) বাংলাদেশকী সেক্রেটারি জেনারেল লৈচোম্বম রাজকুমার, নোংমাইথেম অশোক, সংস্থাবাংলাদেশতা মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগী ট্রেজারার য়ূম্নাম নৃপেন্দ্র, তখেলম্বম অশোক, অরুনা দেবী, এনজি শিল্পী, অনুরাধা সিনহা, ওজা কন্থৌজম শিল্পী অমসুং মণিপুরী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগী ডিরেক্টর ওজা বৃন্দারানী সিনহা।

মথংদা ওজা বৃন্দারানী সিনহানা মরন্নায় হোৎনদুনা লিঙ্খৎচবা মণিপুরী লোন অমসুং ময়েক তম্বগী সেন্টার মণিপুরী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগী মহৈরোয় ৫৫দা লাইরিক তম্বগী পোৎলমশিং পীদুনা থৌগৎপিখি অমসুং ওজা বৃন্দারানীবুসু লেংয়ানফি পীদুনা ইকাইখুম্নখি হায়রি।

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু