image

উশোই ইরোনবা

মুতুম অপু, নিউ ইয়র্ক

উশোই ইরোনবা মৈতৈ মথেল মরক্তা খোৱাইদগি পাম্নবা মথেল অমনি। হকচাংগি কানবা অমসুং মহাও লৈবা মথেল অমনি।

উশোই স্লাইস কাপ ১মা দা ফংবিগনিঃ
ফ্যাটঃ ০.৫ গ্রা.
সোডিয়ামঃ ৬ মি.গ্রা.
পটাসিয়ামঃ ৮০৫ মি.গ্রা.
কার্বোহাইড্রেডঃ ৮ গ্রা.
ডায়েটরি ফাইবারঃ ৩.৩ গ্রা.
সুগারঃ ৪.৫ গ্রা.
ক্যালসিয়ামঃ ২%, ভিটামিন সি ১০%
আইরনঃ ৪%, ভিটামিন বি-৬ ২০%
মচংঃ উশোই, হওয়াই অফুতপা, ঙারি, উতোঙা, থুম, উমোরোক, ময়াংবা মনা, তনিংখোক মনা।
প্রোসেসঃ উশোইগা হওয়াইগা ১২-১৫ মিনিটরোম ফুতপিউ। ফুতপা মখাদা হওয়াইগা, উশোইদগি ইশিং চিথোকপিউ। ঊতোঙা, ঙারি লৌনা থম্বিউ। মচং পুম্নমক অমুক্তা তোতপিরো। চাং চপ চানা থুম, উমোরোক হাপ্পিরো। মহাও হেনখতহন্নবা তোনিংখোক, ময়াংবা, ফকপাই মনা কুপ্না শোয়রগা হাপ্পিউ।

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু