image

খোরিরোল শন্দোকলূপ ৱাংজিংগী লাইরিক ফোঙবা অমসুং মনা লান্থোকপগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, ওক্তোবর ১৬ : খোরিরোল শন্দোকলূপ, ৱাংজিংনা শীন্দুনা লাইরিক ফোংবা অমসুং মনা লান্থোকপগী থৌরম অমা ঙসি খোরিরোল শঙলেন ৱাংজিং দা পাঙথোকখ্রে। থৌরম অদুদা মণিপুরী লিতরেরি সোসাইতি, ইম্ফালগী প্রেসিদেন্ত নোংমাইথেম কিরনকুমারনা অথোয়বা মীথুঙলেন, খোরিরোল শন্দোকলূপ ৱাংজিংগী ভাইস প্রেসিদেন্ত সাইখোম চাওবনা থৌরম মপূ লোয়ননা মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ থৌবাল দিস্ত্রিক্তগী প্রেসিদেন্ত মোইরাংথেম রাজেন্দ্র অমসুং নিঙোল খুৎ মণিপুরগী প্রেসিদেন্ত খুন্দোংবম ওংবী গুনমণি লৈমনা অখন্নবা মীথঙশিং ওইনা শরুক য়াখি।

ঙসি ফোঙখিবা লাইরিকশিং অদুদি নহাকপম বীরেন্না পরেং লীশীং অমদা তাঙ্কক চাম্ম নাইনা খায়দোক্লগা ইবা ‘পুন্সি খোঙচৎসিদা’ হায়বা শৈরেং লাইরিক, লাইশ্রম শ্যামোনা ইবা ‘নুং শিবগী খোঙ্গুল’ হায়না মিংথোনবা ৱারীমচা অমসুং মোইরাংথেম কুল্লচন্দ্রনা ইবা শৈরেং ‘চুমথাং মখোঙদা ঙাইরমগে’ হায়বা লাইরিকশিং অসিনি। লাইরিকশিং অসি মৈতৈ ময়েক বাংলা অনীমক্তা ফোঙবনি।

লাইরিকশিং অসি ফোঙবগা লোয়ননা তোঙান-তোঙানবা মনা কয়া লান্থোকপগী থৌরম অমসু পাঙথোকখি। ঙসি লান্থোকখিবা মনাশিং অদুদি-লমদিংদগী নহাকপা বীরেনদা সুভকুমার লাইফ তাইম লিতরেরি এৱার্দ, কৈশামথোং লোংজম লৈরক্তগী খ্বায়রাকপম সুনিতাগী ‘তাবুনুং গী লীক পরেং’ অমসুং হাওবং কৈরেন্দগী খুম্বোংময়ূম দেবলাগী ‘ঐবু কয়াম নুংশিবগে’ হায়বা অনীসিদা প্রিয়াসখি নীংশিং সাহিত্য মনা, তেন্থাদগী জমুনা লাইরেঞ্জমদা মহাক্না নাজারুল ইস্লামগী শৈরেংশিংদগী হন্দোকপা লাইরিক ‘নজরুল ইসলামগী শৈরেং খরা’ দা সম্বন্দুরম নন্দকিশোর হন্দোক্লোয় মনা, হৈঙাং ময়ায় লৈকায়দগী তায়েঞ্জম মণিগী লাইরিক ‘পাউখুম ফংখিদ্রবা ৱাহং’ দা তেকচম কামিনি কুশ, লোইদাং নীংশিং খোরিরোল মনাশিং অসিনি।

লোয়ননা খোরি লূপ বেস্ত বুক ওব দা ইয়ারনা ৱাংজিং হোদাম্বা মমাঙ লৈকায়দগী অইবা সরত সলামদা মহাক্কী লাইরিক ‘পুন্সি নুমিদাংৱাইরম ঈরৈ’ দা অমসুং তেকচম কালি খুনাই-থৌপাং হেন্থোইবা মনানা ৱাংজিং সোরোকখাইবম লৈকায়দগী অইবা দাঃ য়ূম্নাম মহেন্দ্রদা লান্থোকখি। থৌরম অদুগী শরুক অমা ওইনা খোরিরোল শন্দোকলূপ ৱাংজিংগী চহীগী চেফোঙ ‘ঈথিল’ সু হৌনবী মতুং ইন্না ফোঙখি।

সোর্স: পোক্নফম

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু